Hoe zit het:
Smaakontwikkeling?
Voedsel als machtsmiddel
Van anderhalf tot twee jaar breekt bij kinderen de
koppigheidsfase aan. Dit is de leeftijd waarop kinderen ontdekken
dat zij controle over hun omgeving kunnen uitoefenen d.m.v.
hun gedrag bijvoorbeeld door voedsel te weigeren. Het is de tijd
van het schijnbaar willekeurige “nee, ik wil niet”.
Afkeer voor eten, hoe komt dat

Sommige kinderen kunnen overgevoelig zijn voor eten en
durven daardoor niets te proeven uit angst. Bij deze kinderen
moet men extra voorzichtig zijn en uitgaan van wat het wel
lust. Vanuit die vertrekbasis breng je dan telkens één kleine
verandering aan, bijvoorbeeld in de smaak.Smaak en smaakontwikkeling

Anita & Martina diëtisten in opleiding                     Locatie Bunnik / Amersfoort                    contact@datlustikniet.info                    www.datlustikniet.info