Afkeer voor eten, hoe komt dat?
Afkeer voor eten, hoe komt dat?
Overgevoeligheid
Sommige kinderen kunnen overgevoelig zijn voor eten en durven daardoor niets te proeven uit angst. Bij deze kinderen moet men extra
voorzichtig zijn en uitgaan van wat het wel lust. Vanuit die vertrekbasis breng je dan telkens één kleine verandering aan, bijvoorbeeld in
de smaak. Die verandering kan dan stapsgewijs opgevoerd worden zonder je kind te forceren. Op deze manier probeer je de defensieve
reacties af te laten nemen en bouw je stap voor stap op zodat je kind voedsel gaat vertrouwen, aanvaarden en verdragen.
Het is belangrijk dat je bij het bepalen van de basislijn niet alleen rekening houdt met de smaak van het voedsel, maar ook met de
consistentie (is het zacht, moes, brokkelig, vezelig, enz.) en de hoeveelheid. Hulpmiddelen zoals een speen, een lepel, enz. en de manier
waarop je het voedsel in de mond brengt, kunnen eveneens een rol spelen. Sommige kinderen ervaren alleen al een druppeltje vocht op
hun lip als een probleem, terwijl andere kinderen geen probleem hebben met een stevige schep fijn gepureerd voedsel. Elk kind begint
daarom vanuit zijn eigen niveau. Vergelijken van verschillende kinderen is niet zinvol, omdat de problematiek van elk kind verschillend is.

Supertasters
Mensen kunnen worden onderverdeeld in “nontasters”, “tasters” en “supertasters”. Het geeft aan of iemand al dan niet gevoelig is voor
een bittere teststof, genaamd PROP. Ongeveer 25% van de bevolking is een nontaster, ze kunnen deze bittere smaak niet waarnemen.
De overige groep kan dat wel. Een derde van deze mensen zijn zogenoemde supertasters, ze zijn overgevoelig voor PROP. Ze ervaren
bitter als zeer intens en voelen er een grote afkeer voor. De smaakervaring kan dus van mens tot mens sterk verschillen. Dat geldt natuurlijk
ook voor kinderen! Houd daar rekening mee.

Er een keer ziek van geweest
Als je een keer iets gegeten hebt waar je ziek van bent geworden, kun je een behoorlijke afkeer krijgen voor dat voedsel. Dat is een
natuurlijke reactie. Dieren in de natuur leren zo wat ze wel en niet kunnen eten. Het hoeft niet eens zo te zijn dat het voedsel dat je gegeten
hebt de oorzaak was van het ziek worden. Zelfs als je het ermee associeert, is het al voldoende om een afkeer te krijgen. Door je kind
opnieuw stap voor stap bloot te stellen aan dat voedsel en het proeven steeds weer te blijven herhalen, kan het dit eten wel weer aanleren.

Karakter
Ieder kind is weer anders. De één lust meer dan de ander en staat meer open om nieuwe smaken aan te leren. Vergeet echter niet dat het
gedrag en het voorbeeld van de ouders hier ook een grote rol bij speelt.

Mondtechnische problemen
Door afwijkingen in de mond kunnen er eet- en slikproblemen zijn. Dit komt veel voor bij kinderen met schisis (lip-, kaak- en/of gehemeltespleet).
Speciaal advies bij schisis is dan nodig. Ook kunnen de mond- en kaakspieren niet goed ontwikkeld zijn. Hierbij kan een logopedist helpen.

Medische problemen
Je kind kan ziek zijn, pijn hebben of problemen hebben. Probeer erachter te komen wat er aan de hand is.

Anita & Martina diëtisten in opleiding                     Locatie Bunnik / Amersfoort                    contact@datlustikniet.info                    www.datlustikniet.info