Voedsel als machtsmiddel
Voedsel als machtsmiddel
Koppigheidsfase
Van anderhalf tot twee jaar breekt bij kinderen de koppigheidsfase aan. Dit is de leeftijd waarop kinderen ontdekken dat zij controle over
hun omgeving kunnen uitoefenen d.m.v. hun gedrag bijvoorbeeld door voedsel te weigeren. Het is de tijd van het schijnbaar willekeurige
“nee, ik wil niet”. Het kind kan slechte voedingsgewoonten zeer snel overnemen, bijvoorbeeld door slechte voorbeelden. Ze spuwen voedsel
uit, of gooien het weg, het kind kan zeer kieskeurig worden, bijvoorbeeld alleen nog maar samen met de vader willen eten, enz. We kennen
het allemaal wel. Een rustige en soepele, maar kordate houding helpt deze problemen in te dammen. Het is belangrijk om niet te vervallen
in een (macht)strijd rond het eten. Het kan zelfs goed zijn om dan tijdelijk wat minder aandacht aan het eten te besteden, bijvoorbeeld  
door direct te stoppen met eten wanneer het kind moeilijk begint te doen. Tegelijk kan men meer aandacht schenken aan bezigheden
waaraan men beide plezier beleeft, bv. samen spelen, ravotten, in bad, enz. Een goede verstandhouding tijdens die andere activiteiten
kan de verstandhouding aan tafel gunstig beïnvloeden. Kinderen vragen tijdens deze fase doorgaans duidelijkheid van hun ouders.
Ze zijn immers op zoek naar wat wel en niet mag. Door een eensgezinde aanpak van beide ouders waarbij duidelijke herkenbare grenzen
worden aangegeven zorgt ook voor veiligheid. Het kind leert daardoor wat het kan en mag doen om op een aangename manier met
zijn ouders om te gaan.
Anita & Martina diëtisten in opleiding                     Locatie Bunnik / Amersfoort                    contact@datlustikniet.info                    www.datlustikniet.info